Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково

Възложител: Община Мирково
ID: 9050033
Описание: Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Краен срок: 10.02.2016 г. (вкл.)
Документи:

Проекто договор -  изтегли

Указания -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Образци изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

12.02.2016 г., 11:30 ч. в сградата на община Мирково от комисия, назначена от Възложителя 

 

Протокол

Протокол комисия - 11.03.2016

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.