Ползване на пасища, мери и ливади

 


Публикувано на 03.07.2018

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018-2019 година

Протокол за разпределяне на ПМЛ от ОПФ-Мирково, за стопанската 2018/2019г. - публикуван на 31.05.2018

Решение № 283 на общински съвет Мирково

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица

 


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017-2018 година

Решение № 203 на общински съвет Мирково

Списъци на пасища, мери и ливади в землището на община Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година

Допълнителен списък на пасища, мери и ливади в землище с. Смолско за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 год. - публикуван на 24.03.2017

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.