Обява чл. 20, ал. 3

 

Възложител: Община Мирково
ID:

9081357

Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2018г.-2019г.
Краен срок: 08.10.2018 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Документация за участие - Изтегли

Информация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Проект на договор - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

01.10.2018

Информация за удължаване на  срока за получаване на оферти Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано 08.10.2018
Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 31.10.2018

Договор № 111/06.11.2018 - публикуван на 06.11.2018

 

 

Възложител: Община Мирково
ID:

9073515

Описание: Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково
Краен срок: 19.03.2018 г.  17:00 ч.
Документи:

Документация и Образци - Изтегли

Схема - Изтегли 

Публикувано

02.03.2018

Публикувано

20.03.2018

Информацията за удължаване на срока за подаване на документи

Информацията за удължаване на срока за подаване на документи - PDF

Публикувано

12.04.2018

Протокол от дейността на комисията - 11.04.2018

Договор

Договор за "Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково"

 


 

Възложител: Община Мирково
ID:

9069528

Описание: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2017г.-2018г.“
Краен срок: 30.10.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

23.10.2017

Комисия

Протокол за дейността на комисията - публикуван на 14.11.2017 година

 


Възложител: Община Мирково - Обществената поръчка е прекратена на 23.10.2017
ID:

9069506

Описание: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2017г.-2018г.“
Краен срок: 27.10.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

20.10.2017

Прекратена

Обществената поръчка е прекратена на 23.10.2017

Основание


Възложител: Община Мирково
ID:

9063391

Описание: „Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”.
Краен срок: 21.04.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Публикувано

13.04.2017

Информация за удължаване срока на процедура

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

ID:

9063599

Публикувано 21.04.2017
Протокол Протокол комисия
Публикувано 16.05.2017
Договор Договор хранителни продукти
Публикувано 30.05.2017


 

Протокол  Протокол от дейноста на комисията - публикуван на 10.11.2016 година
Възложител: Община Мирково
ID:

9057720

9058037 - Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувана на 31.10.2016 г.

Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2016 г.-2017 г.
Краен срок: 28.10.2016 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 31.10.2016 г.

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Образци -  изтегли

Публикувано

21.10.2016 г. 16:40

   
Протокол  Протокол от дейноста на комисията - публикуван на 10.11.2016 година

 


 

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.