Последни новини

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901

Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община Мирково
 

Заповед №22/28.01.2019 - класиране - публикувана 28.01.2019 

 
 
 
 

Покана обществено обсъждане бюджет 2019

На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково. На 16.01.2019 ще се проведе обществено обсъждане на бюджет 2019 година.

Покана и документи !

Обявление и издадена заповед № 324

Обявление и издадена заповед № 324/ 21.12.2018 год. за очевидна фактическа грешка, касаеща имоти, находящи се в с.Смолско.

Обявление

Заповед №324

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 27.12.2018

На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.