Последни новини

Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП

Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 48324.162.10 горска територия, с проектен номер 48324.162.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 247/ 20.09.2019г.

Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП

Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ VIII - 87, кв.2 (ПИ с идентификтор 67636.70.87; 67636.70.80), образуване на нов УПИ IX - 80, кв. 2 и създаване на задънена улица /тупик/ с о.т. 5а - 5в- 5б по КККР на с. Смолско, община Мирково

Заповед № 246/ 20.09.2019г.

Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП

Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII - 184, кв. 6 (ПИ с идентификтор 67636.316.108; 67636.315.109) на с.Смолско.

Заповед

Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково обект № 1916 - 1

Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на  територията на община Мирково обект № 1916 - 1, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране

 

Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916

Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.