Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула"

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула с обща площ 28,037 дка в землището на с.Мирково" с възложител "ЕКОМААТ" ООД

Съобщение

Обява

Заповед № 266/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион

Заповед № 266/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с.Мирково.

Заповед № 266/ 01.10.2019

Заповед № 265/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 48324.200.150 по КККР на с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019

Заповед № 264/ 01.10.2019 год. провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 35821.300.98 заедно с построената върху него сграда с идентификатор 35821.300.98.1 по КККР на с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год.

Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково"

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за длъжността "Функционален експерт", "Социален консултант", " Здравен консултатнт"

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.