Последни новини

Събщение 18.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.04.2019 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/, ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕСТЪТ ВКЛЮЧВА ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ НА АКУСТИЧНИ СИГНАЛИ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Покана за обществено обсъждане на 29.03.2019

Покана за обществено обсъждане относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково, приета с Решение на ОбС Мирково № 210 по протокол № ХХVІІ от 25.09.2009 година и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Прочети !

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а".

Заповед № 66/12.03.2019г.

Документация

Заповед № 80 - класиране

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. Документация за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад.

Заповед

Документация

Заповед №67 от 12.03.2019 г. - класиране

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k".

Заповед

Документация

Заповед №68 от 12.03.2019 г. - класиране

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.