Последни новини

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904

Публикувано на 20.02.2019

Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б".

Заповед №44 от 20.02.2019 г.

Документация 

Заповед №61 от 07.03.2019 г. - класиране 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО (2)

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ от ОП РЧР 2014-2020, Община Мирково

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

Обява

Заявление

Съобщение за инвестиционно предложение 06.02.2019

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Елаците - МЕД" - АД

Прочети

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902

Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н".

Заповед №23 от 28.01.2019 г.

Документация

Заповед № 37/12.02.2019 - класиране

Обява за Инвестиционно намерение ЕКОМААТ ООД

Обява за Инвестиционно намерение на ЕКОМААТ ООД. Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула.

Виж инвестиционното намерение

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.