Новини

Последни новини

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 26.07.2018

На 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед и документация открит конкурс

Заповед и документация провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация на насажденията, предвидени за сеч през 2018 г. в горски територии, собственост на община Мирково.

Заповед и документация

Документация в Word 

Съобщение технологично взривяване на 18.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.07.2018 Г. /СРЯДА/

ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО

 

ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г

Прочети!

Заповед №171 - открит конкурс

Публикувано на 02.07.2018

Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед №171

Документация

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.