Последни новини

Извънредно заседание на Общински съвет Мирково - 19.04.2018

На 19.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Семинар

Семинар на тема "ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ"

ПРОЧЕТИ

Заповед изменение на ПУП

Заповед № 105/ 26.03.2018 год. на Кмета на община Мирково за допускане изменение на ПУП за ПИ 07051.402.9 по КККР на с.Буново

Прочети

Конкурс - вакантни длъжности за кадрови войници

Информация за вакантни длъжности за кадрови войници - Заповед и обява.

Заповед

Обява

 

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 28.03.2018

На 28.03.2018 г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.