Последни новини

Покана за заседание на Общински съвет Мирково

На 22.02.2017 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

Съобщение

Уважаеми собственици на кучета,

     Напомняме Ви, че е задължително да регистрирате своя домашен любимец и заплатите такса за притежаването му. Регистрацията се извършва след подаване на декларация от собствениците на кучета, представяне на ветеринарномедицинския паспорт на кучето и заплащане на такса регистрация и такса за притежаване на куче.

      Срокът за регистрация на домашен любимец от собственика е до 31.03.2017г. в Общинска администрация Мирково и в Кметствата по населени места.

      Уведомяваме Ви, че Общинска администрация Мирково е предприела мерки по залавянето, обезпаразитяването, кастрирането и предаването в приюти на безстопанствените кучета. Следователно задължително трябва да извеждате кучетата с повод и на разрешените за това места, да носите ветеринарномедицинския паспорт, както и помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

      След изтичане на срока ще бъде извършена проверка за установяване на нерегистрирани кучета. На собствениците ще бъде наложена глоба и издадено предписание за извършване на регистрация.

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Мирково, във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Прочети !

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Във връзка с реализация на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпълняван от Община Чавдар в партньорство с Общините Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени информационни срещи, свързани с консултиране проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч с местната общност, както следва:

Прочети !

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.