Последни новини

Съобщение за инвестиционна инициатива

публикувано на 14.05.2018

Съобщение за одобрен комплексен проект за  инвестиционна инициатива 

Прочети!

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 26.04.2018

На 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед № 124/ 18.04.2018 год.

Заповед № 124/ 18.04.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на третия етаж на здравната служба, находяща се в УПИ VІІІІ Здравен дом, кв.55 по плана на с.Мирково.
 
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.