Последни новини

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщения за инвестиционно предложение  за разработрване на кариера за добив на подземни богатства.

Съобщение №1 - Пролайф Инженеринг ЕООД

Съобщение №2 - Пролайф Техноложи ЕООД

План-сметка 2020 година

План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково.

План-сметка 2020

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед № 333/05.12.2019 г. - класиране

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 20.11.2019

На 20.11.2019 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 2-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.