Последни новини

Заповед № 69 от 14.03.2019

Заповед № 69 от 14.03.2019 г. на Кмета на Община Мирково - Определяне на място за къпане и плуване на територията на Община Мирково за сезон 2019 год.

Заповед № 69/14.03.2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие – Пирдоп, уведомява всички земеделски стопани, че на 25.03.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в лекторията на Читалище „Напредък 1869”-град Пирдоп, ще се проведе ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област по въпроси, свързани с новия Наръчник за кандидатстване и Директни плащания кампания 2019г.

 

ОСЗ-Пирдоп

Събщение 18.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.04.2019 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/, ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕСТЪТ ВКЛЮЧВА ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ НА АКУСТИЧНИ СИГНАЛИ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Покана за обществено обсъждане на 29.03.2019

Покана за обществено обсъждане относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково, приета с Решение на ОбС Мирково № 210 по протокол № ХХVІІ от 25.09.2009 година и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Прочети !

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а".

Заповед № 66/12.03.2019г.

Документация

Заповед № 80 - класиране

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.