Последни новини

Покана за предстояща сесия на 30.03.2016 година

ПОКАНА

На 30.03.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

Обява

images/2017/03/lg.jpg

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени следните дейности: 

  • Обучение за екипа на МИГ /членовете на УС на МИГ/ на 21.03.2017 г. от 11.00 часа в хотелски комплекс „Свети Иван Рилски“, с. Мирково. 
  • Обучение за местни лидери /членовете на Общото събрание на МИГ/ на 22.03.2017 г. от 11.00 часа в хотелски комплекс „Свети Иван Рилски“, с. Мирково.

 

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.