Последни новини

ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Мирково Ви кани на публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2016 год., което ще се проведе на 19.07.2017 год. /сряда/ от 10:00 часа в Конферентна зала № 1, находяща се в сградата на Общинска администрация Мирково.

 

Отчетът е публикуван на официалната интернет страница на

Община Мирково – www.mirkovo.bg

 

Жителите могат да получат повече информация и достъп до материалите по Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково за 2016 год. всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 часа в сградата на Общинска администрация Мирково, втори етаж (Финансов отдел).

 

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

 

Заповед и обявление за търг

публикувано на 27.06.2017     

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 134/ 27.06.2017год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост:

Заповед

Обявление

 

Покана за заседание на 27.06.2017 година

Публикувана 22.06.2017 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

 

ПОКАНА

На 27.06.2017 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Определяна на представител на Община Мирково в Общото събрание на акционерите на МБАЛ Пирдоп АД.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне    на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от19.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Христиана Петрова Станчева и Таня Петрова Станчева

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етикакъм Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

  1. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Закупуване на специализирана техника за нуждите на Община Мирково

Докладва: Петър Грохчев

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

  1. Други

 

 

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

Прилагам:

 

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.
  2. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от 19.06.2017 год. на Община Мирково.
  3. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС-94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

 

 

 

 

 

                                          .    

 

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.