Последни новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА,

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 Денят на народните будители ни напомня още веднъж, колко важно е единството ни в името на майка България, колко нужни са ни днес, смирение, солидарност и човечност помежду ни, за да преодоляваме заедно и в разбирателство трудностите!

 Нека Божията сила и благодат да бъдат с вас в днешните дни на трудности и изпитания, които преживява обществото ни. Сега, като че ли повече от всякога имаме нужда от народни будители, от сеячи на истината и просветители, за да станем заедно участници в новото сияйно възраждане на националния ни дух.

 Пожелавам на вас, днешните народни будители, да следвате славния път на нашите велики предходници – скромни духовни учители, просветители, книжовници и революционери, които през XIX век успяха да пробудят народа ни за освободителна борба и за утвърждаване на нашата нова държавност.

 Позволете ми на този светъл общо български празник да ви поздравя най-сърдечно като ви пожелая да сте живи и здрави и още по-дръзновени в работата ви “на ползу роду” за нравственото изцеление на народа ни и за издигане на неговата всестранна просвета и култура.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО
1 ноември 2014 год.

2014-10-31

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД за Инсталация за производство на тухли, площадка с. Мирково, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т. за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.“ Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 30.10.2014г. до 30.11.2014г. в:

  1. Сградата на Община Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35, ет. 2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Мария Узунова Лалова – Еколог, Община Мирково, тел.: 0885329941.

2014-10-30

Покана

ПОКАНА

 На 29.10.2014 г. /сряда/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 15:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-10-21

 

Първа копка

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, 

 Заповядайте на 14.10.2014 г./вторник/ от 11:00 часа, на площад „Разкола“, с.Мирково, заедно да направим „Първа копка“, поставяща начало на строителството по проект „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково, Обект 2: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково“.

 Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/322/01088 от 14.12.2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие“.

2014-10-13

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.