Последни новини

Покана за предстояща сесия на 31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

Проект за изменения на наредба.

Проекта на Допълнение на Наредбата за определянето на администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково

Прочети

Заповед и обявление

Заповед №47/10.03.2016г. и Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имоти частна общинска собственост.

Прочети !!!

Обявления за отдаване под наем

Заповед №40 и Заповед №41 относно публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот и свързани с тях обявления.

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.