Последни новини

Заповед №62

Заповед №62 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Наредбата за водноспасителнатадейност и обезопасяването на водните площи.

Прочети

Обявление за подбор на персонал - здравен консултант

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирковопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”

Обявление

Автобиография

Заявление

Допуснати

Недопуснати

Заповед №54

Заповед №54 - пътна връзка от път SFO1431 до ЖП гара Мирково

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.