Последни новини

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина

Публикувано 25.09.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1820, Подотдели: 76 "в", 74 "в1" и 74 "б1"

Заповед 227

Документация

В А Ж Н О !!!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21.09.2018 Г. (ПЕТЪК), ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЕСЕННА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В С. МИРКОВО СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ.

ТРЕТИРАНЕТО НА ПЛОЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕПАРАТ "Сайръс 10ЕВ".

ЗАБРАНЕНО Е ВЛИЗАНЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ В ОБРАБОТЕНИТЕ ТЕРЕНИ ЗА СРОК ОТ 24 ЧАСА!

ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ СА СЛЕДНИТЕ:

  • В ДВОРА НА ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
  • В ДВОРА НА ДГ „ДОРА ГАБЕ“
  • В ДВОРА НА „СПОРТЕН КОМПЛЕКС МИРКОВО“
  • В ДВОРА НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО МИРКОВО
  • ЕТНОГРАФСКИ ЦЕНТЪР НА ОТКРИТО, СЕЛО МИРКОВО
  • ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО МИРКОВО

 ПРИЗОВАВАТ СЕ ЖИТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ КАРАНТИННИТЕ СРОКОВЕ, ПОСОЧЕНИ В УКАЗАТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ!!!

 НА СЪЩАТА ДАТА, ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ (ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ) НА ЗАКРИТИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЛЕДНИТЕ СГРАДИТЕ:

  • ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
  • ДГ „ДОРА ГАБЕ“
  • КУХНЯ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 27.09.2018

На 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад - 18.09.2018

Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.".

Заповед №224

Документация

Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина

Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад

Заповед №219 от 11.09.2018 г.

Документация

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.