Последни новини

Заявление и обява за инвестиционно намерение

Заявление и обява за инвестиционно намерение от Златка Тодорова Барзилова за създаване на овощни градини в землището на с.Буново

Прочети !

Обява МИГ

images/2017/03/lg.jpg

О Б Я В А 

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени следните дейности: 

  • Еднодневно обучение за местни лидери  на 03.04.2017 г. от 10.30 часа в с. Челопеч, заседателна зала на община Челопеч 
  • Eднодневно обучение за екипа на МИГ /членовете на УС на МИГ- Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч/ на 04.04.2017 г.  от 10.30 часа в с. Челопеч, заседателна зала на община Челопеч

 

До заинтересованите лица

Документи свързани с техническо задание за изработване на ПУП с възложител "Елаците-мед" АД

Част 1

Част 2

Част 3

Събщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 31.03.2017г. /ПЕТЪК/ И 01.04.2017г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОФИЛАКТИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ  СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

- ДГ”ДОРА ГАБЕ”

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ”

- ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛОТО

- ЕТНОГРАФСКИ ЦЕНТЪР В МЕСТНОСТТА „БЪРДО”

- ОУ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРЕД ОБЩИНСКА АДМИНИСРАЦИЯ МИРКОВО.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ТРЕТИРАНИТЕ ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗА СРОК ОТ 24 ЧАСА!

 

ОБЩИНА МИРКОВО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.