Последни новини

Мерки за минимизиране риска от поява на болеста Заразен нодуларен дерматит на територията на Софийска област

Мерки за минимизиране риска от поява на болеста Заразен нодуларен дерматит на територията на Софийска област:

1.Мерки

2.Информация - I

3.Информация - II

Заповед и обявление публичен търг

Заповед №58 и обявление за удължаване срока за получаване на оферти за участие в публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

Заповед №58

Обявление

 

Покана за предстояща сесия 25.04.2016

ПОКАНА

На 25.04.2016 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 7-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 ГОДИНА

Годишният план е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Мирково  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база, икономическа и социална среда. Ключовите приоритетни направления в годишния план за развитие на социалните услуги в Община Мирково са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в  контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.