Последни новини

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково"

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за "Домашен помощник"

Виж списъка

 

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 29.08.2019

На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Обявление № АБУ 11/ 15.08.2019г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ 11/ 15.08.2019г. за изработен ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 67636.66.678/ УПИ I- 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.677 /УПИ  I - 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.676 /УПИ  I - 594, 596 , кв. 63/ в землището на с. Смолско

Обявление № АБУ 11/15.08.2019г. 

Списък на допуснатите кандидати договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Списък на допуснатите кандидати за позиция "Функционален експерт", "Социален консултант" и "Здравен консултант" за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Списък

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.