Последни новини

Заповед №280

Заповед № 280/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване с обхват УПИ VIII-564, кв.2 /ПИ с идентификатор 67636.70.87/ и образуване на нов УПИ за ПИ 67636.70.80 по КККР на с. Смолско, община Мирково.
 

 

 
 
 
 

Заповед №279

Заповед № 279/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.767 /УПИ I-43, XIII-43 кв. 15/ по КККР на с. Буново, община Мирково.
 

Заповед № 279

  

 
 
 
 

Обява за самостоятелен добив акациеви дърва в местностите "Мечи храст" и "Кайрака"

Обява за самостоятелен добив акациеви дърва в местностите "Мечи храст" и 
"Кайрака"

Прочети Обявата

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад

Заповед № 269/ 23.10.2018г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад в Обект № 1823 - 1 подотдел: 134 "г-1"
 
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.