Последни новини

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 30.05.2019

На 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SFO 0397.A000_Тантал в част от ПИ 48324.162.10, горска територия (проектен № 48324.162.16)”, находящ се в местността „Червени камък” , в землището на с.Мирково, с възложител „A1 България” ЕАД.

Прочети !

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.