Избори за общински съветници и кмет 2019

Детайли

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - публикувано на 16.10.2019 г.


Заповед за условията и реда за предизборна агитация и определяне на места за поставяне на агитационни материали


images/2019/09/banner.jpg


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково, 
секция № 001
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково, 
секция № 002
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.СМОЛСКО, кметство Смолско, 
секция № 003
Адрес на избирателната секция: Читалищен салон, с.Смолско


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БУНОВО, кметство Буново, 
секция № 004
Адрес на избирателната секция: Първи етаж на Административна сграда, с.Буново


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.КАМЕНИЦА, кметство Каменица, 
секция № 005
Адрес на избирателната секция: Административна сграда, с.Каменица


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БЕНКОВСКИ, кметство Бенковски,
секция № 006
Адрес на избирателната секция: Клуба на кметството, с.Бенковски


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Мирково във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. - публикувана на 12.09.2019 година 


Общинска избирателна комисия


Заповед № 208/ 20.08.2019г. на Кмета на Община Мирково за образуване на шест броя избирателни секции на територията на Община Мирково за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. и утвърждаване на тяхната номерация, обхват  и адрес -публикувано на 22.08.2019 година


Заповед № 207/ 20.08.2019г. на Кмета на Община Мирково за определяне на местата за обявяване на изборните списъци за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 остомври 2019г. -публикувано на 22.08.2019 година


Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за Община Мирково във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Покана

Декларация


   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.