13/07/2018
СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.07.2018 Г. /СРЯДА/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО   ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ... Още »

03/07/2018
Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г Прочети!Още »

02/07/2018
Публикувано на 02.07.2018 Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и... Още »

02/07/2018
Заповед № 169/ 02.07.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67636.66.672 по КККР на с. Смолско, община Мирково. Заповед №... Още »

28/06/2018
публикувано на 28.06.2018 Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи... Още »

22/06/2018
На 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

07/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 08.06.2018 Г. (ПЕТЪК), СЛЕД 16:00 ЧАСА ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ДЕРАТИЗАЦИЯ (ОБРАБОТКА СРЕЩУ ВЛЕЧУГИ) НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СПОРТЕН КОМПЛЕКС МИРКОВО“.... Още »

06/06/2018
Уведомление за инвестиционно намерение и обява на "А1 България"  ЕАД за монтиране на базова станция SFO0354.A000 в ПИ с идентификатор 48324.130.11 по КК на с.Мирково. Прочети... Още »

01/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 05.06.2018 г. (ВТОРНИК) ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРОТОАРИТЕ И АЛЕИТЕ ЗА ОБЕЗТРЕВЯВАНЕ. ОБРАБОТКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕПАРАТ „НАСА 360 СЛ“.   В СРОК ОТ 24 ЧАСА Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА... Още »

30/05/2018
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,   На основание чл.... Още »

22/05/2018
На 29.05.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.