20/09/2018
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21.09.2018 Г. (ПЕТЪК), ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЕСЕННА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В С. МИРКОВО СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ. ТРЕТИРАНЕТО НА ПЛОЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕПАРАТ "Сайръс 10ЕВ". ЗАБРАНЕНО Е... Още »

20/09/2018
На 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

18/09/2018
Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.". Заповед... Още »

12/09/2018
Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад Заповед №219 от 11.09.2018... Още »

12/09/2018
Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. Заповед №218 от 11.09.2018... Още »

08/09/2018
Заповеди за назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ  на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл.... Още »

05/09/2018
Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. Заповед №215 от 05.09.2018... Още »

27/08/2018
Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг на територията на Обогатителен комплекс на "Елаците - Мед" АД" с.Мирково, община Мирково, обл. Софийска, инвеститор "Елаците - Мед" АД" с.Мирково Прочети... Още »

24/08/2018
На 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

15/08/2018
публикувано 16.08.2018 г. Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1811 Заповед и документация Документи публикувано... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.