29/05/2020
Съобщение във връзка със събиране на опасни отпадъци на територията на община МирковоОще »

28/05/2020
Обявление № АБУ-2/ 28.05.2020г. за одобрена заповед № 140/ 27.05.2020г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 67636.66.678, 67636.66.677, 67636.66.676 в землището на с. Смолско, община... Още »

21/05/2020
Заповед № 139 на Кмета на Община Мирково за възобновяване дейността на ДГ "Дора Габе", с. Мирково. Заповед  №139Още »

21/05/2020
На 27.05.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

20/05/2020
СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО" ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ... Още »

14/05/2020
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: info@mirkovo.bg   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, На... Още »

11/05/2020
ЗАПОВЕД №129/11.05.2020г.Определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково,считано от 01.04.2020г. до 30.11.2020г.Още »

06/05/2020
Съобщения за обработка на тревни площи и обезтревяване. Съобщение Мирково Съобщение КметстваОще »

05/05/2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101... Още »

04/05/2020
Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2001, подотдел 131 "и". Заповед... Още »

04/05/2020
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Реконструкция на оборотната деривация от цех „Водно и хвостово стопанство” до Обогатителен комплекс в частта от резервоарите за оборотна вода до и в цех... Още »

29/04/2020
Съобщение Топъл обяд Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.