Референдум 2013

  • Информационен лист -  изтегли
  • Съобщение (03.01.2013) -  изтегли
  • Заповед за определяне на помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпросите на референдума и определяне на места за поставяне на агитационни материали. -  изтегли
  • Съобщение (10.12.2012) -  изтегли
  • Решения №4 и №5 - НР -  изтегли
  • Писмо -  изтегли

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.1.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

  • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
    Сайта е активен от 13:00 ч. на 17.12.2012 г. и отново предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци, да подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място" и "Удостоверения за гласуване в определено населено място". Последните три услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.