Парламентарни Избори 2014

Избори на народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.


Документи:


Списък на заличените лица от избирателните списъци (24.09.2014) -  изтегли


Избирателни списъци :

І-ва секция (с.Мирково) -  изтегли 
ІІ-ра секция (с.Мирково) -  изтегли
ІІІ-та секция (с.Смолско) -  изтегли
ІV-та секция (с.Буново) -  изтегли
V-та секция (с.Каменица) -  изтегли
VІ-та секция (с.Бенковски) -  изтегли

Онлайн проверка по ЕГН

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.