Избори за общински съветници и кметове, и национален референдум - 25 октомври 2015

images/2015/10/saobu.jpg

Заповед №250 - Забрана за продажба и сервиране на алкохол от 17.00 часа на 24.10.2015 г. до 21.00 часа на 25.10.2015 г. 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

Информационните материали  от разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заповед агитационни материали

Покана до Политическите партии - Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково,
секция № 001
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково,
секция № 002
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.СМОЛСКО, кметство Смолско,
секция № 003
Адрес на избирателната секция: Читалищен салон, с.Смолско

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БУНОВО, кметство Буново,
секция № 004
Адрес на избирателната секция: Първи етаж на Административна сграда, с.Буново

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.КАМЕНИЦА, кметство Каменица,
секция № 005
Адрес на избирателната секция: Административна сграда, с.Каменица

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БЕНКОВСКИ, кметство Бенковски,
секция № 006
Адрес на избирателната секция: Клуба на кметството, с.Бенковски

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково,
секция № 001
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.МИРКОВО, община Мирково,
секция № 002
Адрес на избирателната секция: ОУ „Георги Бенковски”, с.Мирково

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.СМОЛСКО, кметство Смолско,
секция № 003
Адрес на избирателната секция: Читалищен салон, с.Смолско

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БУНОВО, кметство Буново,
секция № 004
Адрес на избирателната секция: Първи етаж на Административна сграда, с.Буново

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.КАМЕНИЦА, кметство Каменица,
секция № 005
Адрес на избирателната секция: Административна сграда, с.Каменица

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
Област СОФИЙСКА, община МИРКОВО
населено място С.БЕНКОВСКИ, кметство Бенковски,
секция № 006
Адрес на избирателната секция: Клуба на кметството, с.Бенковски

 

Заповеди - избирателни секции и месата за обявяване избирателни списъци

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Централна избирателна комисия

ПОКАНА
Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Община Мирково, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.

Избори кметства

Презентация - Избори за кмет и общински съветници

Заповед №170 /23.07.2015 г. -  изтегли    -    Констативен протокол

Указ № 162/10.08.2015 г. на президента на РБългария за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Указ № 163/10.08.2015 г. на президента на РБългария за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.