Избори за народни представители 2013 г.


Списък на заличените лица от избирателните списъци -  изтегли 


Избирателни списъци :

І-ва секция (с.Мирково) -  изтегли
ІІ-ра секция (с.Мирково) -  изтегли
ІІІ-та секция (с.Смолско) -  изтегли
ІV-та секция (с.Буново) -  изтегли
V-та секция (с.Каменица) -  изтегли
VІ-та секция (с.Бенковски) -  изтегли


Онлайн проверка по ЕГН

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.