19/09/2019
Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII - 184, кв. 6 (ПИ с идентификтор 67636.316.108; 67636.315.109) на... Още »

17/09/2019
Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на  територията на община Мирково обект № 1916 - 1, подотдели 107 "р", 107 "н",... Още »

17/09/2019
Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916, подотдели 107 "р", 107 "н", 107... Още »

12/09/2019
Заповед № 230/12.09.2019г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на Община Мирково обект № 1915, включващ подотдел 135... Още »

12/09/2019
Заповед № 229/12.09.2019г. и документация за открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1915, подотдел 135 "в". Заповед №229/12.09.2019... Още »

09/09/2019
На 16.09.2019 г. /понеделник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

09/09/2019
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ ОБЩИНА МИРКОВО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ КАМПАНИЯТА НА BTV МЕДИЯ ГРУП „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“, КОЯТО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14-ти СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА) ОТ 10.00 ЧАСА. ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ И ВСИЧКИ ЗАЕДНО... Още »

27/08/2019
Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за "Домашен помощник" Виж... Още »

22/08/2019
На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

22/08/2019
Обявление № АБУ 11/ 15.08.2019г. за изработен ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 67636.66.678/ УПИ I- 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.677 /УПИ  I - 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.676 /УПИ  I -... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.