23/11/2016
Във връзка с отбелязването на 1 декември - Световен  ден за борба с ХИВ/СПИН, който тази година ще премине под мотото „Ние сме ЗА превенцията на... Още »

23/11/2016
Кампания за събиране на отпадъчна хартия - ще се проведе на 30.11.2016 г. Прочети !Още »

23/11/2016
Уведомление относно извозването на битови отпадъци на територията на община Мирково. Прочети !Още »

22/11/2016
На 28.11.2016г./понеделник/от 14:30 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 13-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при... Още »

17/11/2016
Изменение на Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община... Още »

16/11/2016
"Елаците Мед" АД - Прочети "ЕКОМААТ" ООД - Прочети ЗП "Панчо Раков" - ПрочетиОще »

31/10/2016
Във връзка със създаването на Местна инициативна група „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, Община Чавдар Ви кани да вземете... Още »

25/10/2016
Инвестиционно предложение "Ферма за отглеждане на едър рогат добитък в ПИ с идентификатор 48324.54.41, в землището на с.Мирково, общ.Мирково, обл.Софийска" Прочети... Още »

21/10/2016
На 27.10.2016 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 12-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.