17/10/2018
Съобщение до заинтересованите лица и общественост Обявява обществен достъп до информацията на инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2"... Още »

16/10/2018
Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" инвеститор... Още »

15/10/2018
публикувано 15.10.2018 Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133... Още »

26/09/2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА МИРКОВО с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, тел.07182/ 2286, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед № 231 / 26.09.2018 г. на Кмета на Община... Още »

25/09/2018
Публикувано 25.09.2018 г. Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1820, Подотдели: 76 "в", 74 "в1" и 74 "б1" Заповед... Още »

20/09/2018
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21.09.2018 Г. (ПЕТЪК), ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЕСЕННА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В С. МИРКОВО СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ. ТРЕТИРАНЕТО НА ПЛОЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕПАРАТ "Сайръс 10ЕВ". ЗАБРАНЕНО Е... Още »

20/09/2018
На 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

20/09/2018
На 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 13:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

18/09/2018
Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.". Заповед... Още »

12/09/2018
Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад Заповед №219 от 11.09.2018... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.